Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden, waaronder het privacy beleid, zijn van toepassing op uw gebruik van https://top10bestforex.nl Als u deze site gebruikt dan accepteert u onherroepelijk alle algemene voorwaarden. Als er veranderingen worden aangebracht aan deze algemene voorwaarden staan die vermeld bovenaan deze pagina voor een periode van 7 dagen en het is aan u, de gebruiker, om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Top10bestforex.nl (hierna genoemd “Onze website”) is een website met links naar onze partnersites. Gebruikers kunnen kiezen uit de partneropties die vermeld staan op de homepagina in de tabel van beste Forex brokers. Als de gebruiker op een van deze partnerlinks klikt dan komen zij terecht op de partnersite en zijn zij gebonden aan de algemene voorwaarden van de desbetreffende partner. Gebruikers worden niet geregistreerd op onze website maar zullen in plaats daarvan een partnersite kiezen waar ze zich willen aanmelden, en de registratie zal plaatvinden tussen alleen de gebruiker en de partner.

U verklaart dat u 18 jaar of ouder bent als u deze site gebruikt en u bevestigt dat alle gegevens die u invoert waar en correct zijn. We zien uitdrukkelijk af van elke aansprakelijkheid met betrekking tot uw gebruik van onze website.

U kunt ervoor kiezen om e-mails van ons te ontvangen voor marketingdoeleinden. De informatie op onze website is alleen bedoeld als leidraad en algemene informatie en is geen advies dat wij aan u geven. Op onze website kunt u informatie over onze verschillende online Forex brokers bekijken en vergelijken, met betrekking tot aandelen kopen, online beleggen, beleggen in aandelen, kosten van het beleggen etc.

Het is aan u om de individuele algemene voorwaarden van de providers die u overweegt te bekijken en onze website is niet verantwoordelijk voor de optie die u kiest, als in de toekomst mocht blijken dat u de service niet goed vindt of meer profijt had kunnen hebben van een andere optie.

Onze website bevat geen enkel advies aan u, ongeacht welk onderwerp, het is slechts een weergave van de opties die momenteel beschikbaar zijn op de markt. We geven geen voorkeur aan een specifieke service of leverancier. Tijdens het aanmeldingsproces bij een van onze partners is het uw verantwoordelijkheid om hun algemene voorwaarden, indien van toepassing, volledig te bekijken.

U begrijpt dat u geen contract afsluit met onze website als u zich aanmeldt bij een leverancier van een dienst die u kiest.

Gegevens die u verstrekt

Persoonlijke gegevens die u verstrekt aan onze website worden altijd strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard volgens het hoogste beveiligingsniveau, zoals uiteengezet in de GDPR (AVG) en andere wetgeving inzake gegevensbescherming.

Disclaimer en aansprakelijkheid

We bieden de website op een ‘as is’ basis en verstrekken geen enkele garantie aan u. We hanteren een zorgvuldige wijze om de nauwkeurigheid van leveranciersinformatie te bevestigen maar zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheid van deze informatie. We zijn niet verantwoordelijk voor informatie die verstrekt wordt door de leveranciers die vermeld worden op onze website, en zien volledig af van enige expliciete of impliciete aansprakelijkheid van gebruik van deze site.

Intellectueel Eigendom

Het gebruik van deze site geeft geen toestemming tot het gebruik van enig intellectueel eigendom op deze site voor uw eigen doeleinden. Informatie op onze site is auteursrechtelijk beschermd, waaronder maar niet beperkt tot de verwoording op de site en het ontwerp.

U heeft een niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht om de website te gebruiken op de manier waarvoor het ontworpen is. Geautomatiseerde programma’s zijn niet toegestaan, bijv. web-crawling of andere technieken.

Derden

Links naar sites van derden bevatten hun producten en diensten en zijn niet gelieerd aan onze website en daarom hebben wij geen controle over de informatie die verstrekt wordt op deze sites. We zullen daarom niet ingaan op geschillen met betrekking tot de juistheid van informatie van derden en u begrijpt dat u alleen verantwoordelijk bent voor het beoordelen van de producten die worden aangeboden.

We hebben het recht om de Services op te schorten en/of deze gebruiksvoorwaarden te beëindigen zonder kennisgeving aan u als u deze gebruiksvoorwaarden schendt, en in het bijzonder deze gebruiksbeperkingen, indien wij van mening zijn dat dit een serieuze reden is voor onmiddellijke beëindiging. Met betrekking tot deze verdere vergelijkingsservices:

Bij schending van de voorwaarden wordt uw account op onze website beëindigd zonder kennisgeving. U verklaart dat alle informatie die u verstrekt aan onze website corrects is en dat u deze met ons mag delen. U bent verantwoordelijk voor het garanderen van de juistheid van uw eigen informatie op elke site van een externe leverancier waarna u verwezen wordt via onze website.

Privacy beleid

Onze website voldoet aan alle aspecten van de GDPR (AVG) en uw informatie zal te allen tijde naar best vermogen worden beschermd. U hebt het recht om uw gegevens op elk gewenst moment te wijzigen of te verwijderen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen via ons [email protected]

Dit privacy beleid is ingevoerd om klanten te informeren en van dienst te zijn, die mogelijk bezorgd zijn over de manier waarop hun persoonlijke gegevens online gebruikt kunnen worden. We raden u aan om dit privacy beleid zorgvuldig door te lezen zodat u duidelijk weet hoe we uw persoonlijke en identificeerbare gegevens verzamelen, gebruiken, beschermen en/of anderszins behandelen in overeenstemming met onze richtlijnen.

Cookies

We gebruiken geen cookies op onze website.
Analyses, waaronder maar niet beperkt tot Google Analytics, worden gebruikt voor het adverteren van onze website of websites van derden na het verstekken van uw e-mailadres tijdens uw bezoek aan onze website.

Google Analytics is een webanalyse-service aangeboden door Google die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelende informatie om het gebruikt van onze Site te volgen en bij te houden. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google services. Google mag deze gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.

De gebruikersgegevens die wij verzamelen

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken en opslaan die we als volgt hebben gegroepeerd:

  • Technische gegevens waaronder uw internet protocol (IP) adres, inloggegevens, type en versie browser, tijdzone-instelling en locatie, types en versies browser plug-in, besturingssysteem en platform en andere technologieën op het apparaat dat u gebruikt om deze website te bezoeken.
  • Gebruiksgegevens waaronder informatie over hoe u onze website en services gebruikt.
  • Marketing- en Communicatiegegevens waaronder uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing materiaal van ons en uw communicatievoorkeuren.
  • Contactgegevens waaronder uw e-mailadres.